Fashion as a passion

Travel as obsession

Writing as expression


                  ~ It don't matter what you say or do
               What you're feeling comes right after you ~


RO: Știu că nu am mai postat de ceva vreme și sper totodată că ați citit ultima mea postare în colaborare cu Marta,dacă nu...voi pierdeți.
Adică..pe bune,e minunată fata asta.
Dacă vă întrebați care-i treaba cu versurile de la început,dați play la actuala mea obsesie și veți înțelege.
Din fericire,zilele acestea am reușit să mai vizitez câteva locuri și în special parcul meu preferat,care mi-a oferit liniștea necesară pentru ceva timp.
Toată discuția asta referitoare la ce ar trebui să pozăm când călătorim și nu numai mi se pare facultativă,întrucât fiecare este liber să facă ce vrea,"de aia ne vrem democrați." Într-adevăr,pot afirma că nu sunt adepta unui exces de informație,practic nefolositoare pentru omenire,începând de la ce ți-ai cumpărat de la magazinul din spate până unde ai făcut baie aseară (dacă ai făcut) și așa mai departe.
Bineînțeles,la fel ca restul lucrurilor și considerentele noastre referitoare la utilitatea unui "acel ceva" sunt subiective și surprinzător există momente când aceste lucruri te pot interesa.Imaginează-ți că ar fi foamete și ești disperat/ă să găsești ceva de mâncare,iar tu..fiind cu gadgetul în mână,vezi postarea lui Chucky care și-ar fi cumpărat o conservă de roșii de la magazinul din spate,practic te-a salvat.Acum rămâne la latitudinea ta dacă ai încredere în Chucky.hihi
Mi se pare că noi ne pricepem atât de bine la a da sfaturi și o facem gratuit,iar asta mă enervează la culme.Aș vrea ca toată lumea să înțeleagă faptul că suntem diferiți,deși unii oameni încearcă să se asemene între ei atât fizic cât și comportamental,noi tot diferiți suntem.Ne exprimăm diferit,manifestăm diferit,avem trăsături diferite și așa mai departe.Nu trebuie să te schimbi pentru nimic în lume,doar dacă tu conștientizezi că asta e spre binele tău,iar dacă e spre binele tău și tu nu conștientizezi asta...atunci e nasol.
EN: I know I didn't write for a while and I also hope you read my latest post in collaboration with Marta, if you didn't ... your loss.
I mean..really,this girl is wonderful.
If you're wondering what's up with the lyrics from the beginning,press play on my current obsession and you'll understand.
Fortunately, these days I've managed to visit a few places and especially my favorite park, which gave me the peace I needed.
All this discussion of what we should shoot as we travel and not only,seems optional, since everyone is free to do what he wants, "that's why we call it democracy." Indeed, I can say that I am not the supporter of an excess of information that is virtually useless to mankind, from what you bought from the corner shop to where you took the bath last night (if you did) and so on.
Of course, like the rest of the things,our considerations about the usefulness of "that something" are subjective and surprisingly there are moments when these things can interest you. Imagine that there's famine and you are desperate to find something to eat.With the gadget in your hand,you see Chucky's post who has bought a can of tomatoes from the corner shop, basically he saved you. Now it's up to you if you trust Chucky.hihi
It seems to me that we are so good at giving advice and we're doing it for free, and that makes me angry. I would like everyone to understand that we are different, although some people try to resemble with others both physically and mentally,we are different. We express differently, manifest differently, have different traits, and so on. You do not have to change for anything in this world unless you realize that this is for your own good and if it is for your own good and you do not realize that ... then that's a shame.
It had to be snow if there was the Sun.

~ It don't matter who saved you a seat
          Down these wicked streets ~instagram → @impavidblog
facebook →@impavidblog