Fashion as a passion

Travel as obsession

Writing as expressionRO: Întrucât se apropie o perioadă destul de importantă pentru mine,alții identificând-o drept găsirea unui scop în viață,eu pur și simplu încercând să-mi gândesc posibilele alegeri în profunzime...

Găsesc utilă puțină inspirație,așa că aruncați o privire la contul meu de instagram,unde am pregătit câteva surprize pentru fiecare zi a săptămânii.Sunt niște ansambluri estetice sau cum am spune în engleză "moodboards" pe care eu pur și simplu le ador.Thanks God for Pinterest.În altă ordine de idei,am mai dezbătut acest subiect într-o postare anterioară pe care o aveți aici...însă simt nevoia să o fac din nou,întrucât rețelele de socializare au luat-o razna.


Dragi fete,băieți,oameni în general :) nu vă comparați cu alte persoane!for the love of God.O chestie pe care am omis-o în respectiva postare,însă totuși am indus-o într-un mod mai subtil este faptul că încrederea în sine nu constă în mindset-ul conform căruia tu ești cel mai bun,un special care face favoruri omenirii pentru simplul fapt că există (există o diferență clară între a gândi asta despre tine și a lăsa această impresie,să ne înțelegem),ci un om care știe exact ce și când face fără a se compara cu altcineva.


Nu ar trebui să existe comparație între Soare și Lună.Doar între Bine și Rău.Iar acest ultim discernământ ar trebui să fie parte integrantă a ființei tale.                                                                                 


EN: Since a period of great importance is approaching to me, others identifying it as finding a purpose in life, I simply try to think in-depth about the possible choices ...
I found useful a little bit of inspiration, so take a look at my instagram account, where I prepared some surprises for every day of the week.Just some aesthetic ensembles or as we say "moodboards" which I simply adore and reach for continuously.Thanks God for Pinterest.

In other train of thoughts, I have discussed this topic in a previous post you have it here ... but I feel I have to do it again, as social media has gone crazy.

Dear ladies, gents, people in general :) Do not compare with others! For the love of God.One thing I forgot to mention in that post, but I still induce it in a more subtle way is that self-confidence is not the mindset when you act like you're the best and  you actually do a favor for the entire humanity simply because you exist (there is an enormous difference between thinking that about you and leaving this impression, just to make it clear) but a person who knows exactly what and when to do a certain thing does not compare to anyone else.

 There should be no comparison between the Sun and the Moon.Only between the Good and the Bad.